Support
orjix
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เขียนjava

วันที่: 09-12-2016

อบรม ฟรี 15 ชั่วโมง เขียน Java Programming พื้นฐาน จำกัดแค่ 20 ท่านเท่านั้น

Imageการพัฒนา Software นั้นสามารถทำได้ด้วยหลากหลายเทคโนโลยี หนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านี้คือ Java Platform ซึ่งเป็นเทคโนโยลีที่ได้รับการยอมรับและถูกเลือกใช้จากบริษัทและองค์กรต่าง ๆ มากมายทั่วโลก สำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะศึกษาการเขียน Java หรือ การพัฒนา Software ด้วยภาษา Java นั้น ทาง Orjix Training Center ได้จัดการอบรมฟรี เขียน java ระยะเวลา 15 ชั่งโมง ในหลักสูตร Basic Software Developmet with Java Platform โดยที่วิธีการอบรมจะแบ่งออกไป 2 รูปแบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ (083)0466100 / (02)0470022
 • รูปแบบที่ 1: รับสิทธิ์เข้าอบรมที่ศูนย์ Training ข้อดีของการอบรมในรูปแบบนี้คือ ขณะที่ท่านเข้ามาอบรมที่ศูนย์ ท่านสามารถขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากทางทีมงานอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน Java Technology ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องมือและขบวนการในการทำงานจริงสำหรับการพัฒนา Software ด้วย Java เทคโนโลยี สำหรับท่านที่ต้องการรับสิทธิ์การอบรมในรูปแบบนี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ อบรมเขียน javaและหลังจากลงทะเบียนแล้วโปรดติดต่อมาที่โทร 083-0466100 หรือ Email: admin@orjix.com เพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์การอบรมที่ศูนย์ Training ภายใน 3 วันนับจากวันที่ท่านลงทะเบียนรับการอบรมฟรี หากเกิน 3 วัน ทางศูนย์ขอยกเิลิกสิทธิ์ในการอบรมของท่าน สิทธิ์ในการเ้ข้ามาอบรมที่ศูนย์จำกัดเพียงแค่ 20 ท่านเท่านั้น
 • รูปแบบที่ 2: อบรมผ่านทางวีดีโอบันทึกการสอน Online ท่านสามารถอบรมได้ทันที จากที่ไหนเวลาใดก็ได้ผ่านทาง Internet รายละเอียดทั้งหมดของการอบรมในรูปแบบนี้ ท่านสามารถเลือกดูได้จากข้อมูลด้านล่าง

Chart เปรียบเทียบผลตอบแทนของ Java, .Net, และ PHP Programmer

ในอาชีพ Programmer หรือ Software Developer นั้นสามารถแบ่งออกคราว ๆ ได้ เป็น 3 สายหลักซึ่งแบ่งแยกกันด้วย Technology หรือ ภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนา Software
 • สายทางด้าน Java
  • เรียนรู้ยากที่สุด
  • ผลตอบแทนสูงที่สุด
 • สายทางด้าน .Net
  • เรียนรู้ระดับปานกลาง
  • ผลตอบระดับกลาง
 • สายทางด้าน PHP
  • เรียนรู้ง่ายที่สุด
  • ผลตอบแทนต่ำที่สุด

 

Instructor Contact Information

 

Image

อาจารย์ รัฐภูมิ เถื่อนถนอม (แบงค์)
Email: ratapoom@orjix.com
MSN: ra_ta_poom@hotmail.com
Phone: 083-0466100
ตำแหน่ง: Software Architect ของบริษัท Orjix จำกัด และ Lead Instructor ประจำหลักสูตร Java-based Software Development

ประสบการณ์ทางด้าน Java-based Software Development:
 • Software Architect (Orjix Company Limited | Bangkok, Thailand)
 • Web-based Product Leader (Xogent | Atlanta, Georgia, US)
 • Senior JAVA Developer (Avalon Technologies | Bangkok, Thailand)
 • Software Developer (Bangkok Bank| Bangkok, Thailand)

Software Development with JAVA Platform Videos วีดีโอสอนเขียน Java

 

Software Development with JAVA Platform Slides สไลด์สอนเขียน Java

 

Basic Java Programming (Session 1)
Basic Java Programming (Session 2)
Basic Java Programming (Session 4)
Basic Java Programming (Session 5)
Basic Java Programming (Collection Framework: Set, List, Queue, and Map)
Basic Java Programming (Exception Handling)

Software Development with JAVA Platform Assignments

 

Assignment 1

รายละเอียด
Install JDK และ Eclipse ใช้ Eclipse สร้าง Project ใหม่แล้วเขียนโปรแกรม print ชื่อเป็นภาษาอังกฤษออกทาง Standard Output

วิธีการส่ง
Capture หน้าจอ Eclipse ให้เห็น Source Code และ Output email Screen Shot มาที่ ratapoom@orjix.com

Assignment 2

รายละเอียด
ให้ modify โปรแกรม Dice Game เพื่อให้โปรแกรมสามารถรับค่าจำนวนลูกเต๋าได้จาก User โปรแกรม Dice Game ประกอบด้วย 3 คลาสดังนี้ Dice, DiceBoard, และ DiceGame โดยที่ main method จะอยู่ที่ DiceGame เวลา Run โปรแกรมให้ Run จาก DiceGame.java

การทำงานของโปรแกรม version ปัจจุปัน โปรแกรม Dice Game จะประกอบด้วยลูกเต๋าสองลูก โปรแกรมจะรับค่าจำนวนหน้าที่เป็นไปได้ของลูกเต๋าจาก User จากนั้นโปรแกรมจะให้ User เดาค่าผลรวมของลูกเต๋าสองลูก แล้วโปรแกรมจะทำการทอยลูกเต๋าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งออกค่าที่ User เดาไว้ (การบ้านคือให้ modify โปรแกรมทำให้โปรแกรมสามารถรับค่าจำนวนลูกเต๋าจาก User ได้)

>>>>>>>>>>>>>Welcome to Dice Game<<<<<<<<<<<<
Please enter the possible max value of the two dices: 6
Please guess the total value (type "exit" to end the Dice Game): 10
Toss Number 1: dice1's current value = 1 , dice2's current value = 6 , total = 7
Toss Number 2: dice1's current value = 3 , dice2's current value = 4 , total = 7
Toss Number 3: dice1's current value = 2 , dice2's current value = 3 , total = 5
Toss Number 4: dice1's current value = 5 , dice2's current value = 4 , total = 9
Toss Number 5: dice1's current value = 5 , dice2's current value = 1 , total = 6
Toss Number 6: dice1's current value = 5 , dice2's current value = 5 , total = 10
Please guess the total value (type "exit" to end the Dice Game): exit
>>>>>>>>>>>>>Bye Bye<<<<<<<<<<<<

สามารถ Download Source Code ได้ที่ Dice Game

วิธีการส่ง
ให้ Zip Source Code ทั้งสามคลาส Dice, DiceBoard, DiceGame และ Output (copy ลง Text Editor หรือ Microsoft Word แล้ว Save มา) แล้ว Email มาที่ ratapoom@orjix.com

Interface and Inheritance Example Code

สามารถ Download Source Code ได้ที่ Download

Assignment 3

รายละเอียด โปรแกรมที่ 1
เขียนโปรแกรมนับตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อและนามสกุลของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องนับแยกตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
ตัวอย่าง Output โปรแกรมที่ 1
My name is "Ratapoom Thurntanom"
'a' = 3
'b' = 0
'c' = 0
'd' = 0
    .
    .
    .
'z' = 0
รายละเอียด โปรแกรมที่ 2
เขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลขของ String ดังต่อไปนี้ "123 0.0001 9000000 -123.45 34567 4.55 6.999123 88888.01" โดยให้พิมพ์ผลรวมที่มี ',' คันทุกสามหลักและมีจุดทศนิยมสองตำแหน่ง
ตัวอย่าง Output โปรแกรมที่ 2
The number string is "123 0.0001 9000000 -123.45 34567 4.55 6.999123 88888.01"
The sum is X,XXX,XXX,XXX,XXX.XX

วิธีการส่ง
ให้ Zip Source Code ทั้งสองโปรแกรม และ Output (copy ลง Text Editor หรือ Microsoft Word แล้ว Save มา) แล้ว Email มาที่ ratapoom@orjix.com

Assignment 4

รายละเอียด
ให้แก้ไขโปรแกรมแจกไพ่ (Deal.java) โปรแกรมนี้ มีตัวแปรที่สำคัญสองตัวคือ numHands (จำนวนขาไพ่ มีค่าเท่ากับ 4) และ cardsPerHand (จำนวนไพ่ที่จะแจกให้แต่ละขา มีค่าเท่ากับ 2) การทำงานปัจจุบันคือโปรแกรมจะทำการแจกไพ่ทีละ "ค่าของ cardsPerHand" ใบ ให้แต่ละขาไพ่ทั้ง "ค่าของ numHands" ขา การบ้านคือให้แก้ไขโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมวนลูป "ค่าของ cardsPerHand" ครั้ง แจกไพ่ทีละ 1 ใบ ให้แต่ละ่ขาไพ่
สามารถ Download Source Code ได้ที่ Download
ตัวอย่าง Output
Round 1
Hand 1: [ace of spades]
Hand 2: [2 of clubs]
Hand 3: [jack of hearts]
Hand 4: [king of spades]
Round 2
Hand 1: [ace of spades, 7 of diamonds]
Hand 2: [2 of clubs, 9 of diamonds]
Hand 3: [jack of hearts, 10 of clubs]
Hand 4: [king of spades, king of hearts]
วิธีการส่ง
ให้ Zip Source Code และ Output (copy ลง Text Editor หรือ Microsoft Word แล้ว Save มา) แล้ว Email มาที่ ratapoom@orjix.com